Obavijest za voćare i vinogradare

2010-07-19 10:44:00

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ, ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDU ZHŽ i SEKTOROM ZA POLJOPRIVREDU MPŠV HBŽ

 Mostar, 20.12.2010.

 

Obavijest za voćare

Zimska zaštita voćaka predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u trajnim nasadima. Naime, zimskim tretiranjem voćnjaka u većoj mjeri smanjujemo intenzitet napada štetnika i pojavu biljnih bolesti tijekom vegetacije. Zimskim tretiranjem voćaka suzbijaju se lisne i štitaste uši, krvava uš, jabučni cvjetojed, jabučni, breskvin i šljivin moljac, kruškina buha, grinje, mrazovci, gubar i razni savijači te se umanjuje pojava rogača šljive, kozičavosti, šupljikavosti i kovrčavosti lista te monilioze koštićavih voćnih vrsta tijekom vegetacije.

Tretiranje se provodi pred kretanje vegetacije i ne smije se primijeniti kod voćnih vrsta koje su krenule s vegetacijom (rane sorte marelica, bajami i dr.). Za zimsko tretiranje koriste se bakreni pripravci (Cuprablau-Z, Champion, Bordoška juha, Modra galica, Neoram WG i dr.) te mineralna ulja (Crveno ulje, Plavo ulje, Modro ulje i dr.). Tretiranje treba obaviti čim to vremenske prilike dopuste i to velikom količinom škropiva (tzv. kupanje), računajući da za jedno dobro razvijeno voćno stablo treba osigurati oko 10 litara škropiva.

 Sredstva treba koristiti prema uputama proizvođača!

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 u suradnji sa

 

 

ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ, ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDU ZHŽ i SEKTOROM ZA POLJOPRIVREDU MPŠV HBŽ

 Mostar, 02.12.2010.

 Obavijest poljoprivrednicima

Redovito u ovom periodu godine na poljoprivrednim površinama pojavljuje se veći broj poljskih glodavaca, čemu pogoduje duga i topla jesen. A štete od poljskih glodavaca najčešće su u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji, premda nisu rijetke ni u voćarstvu i vinogradarstvu. U žitorodnim područjima glodavci čine štete prvenstveno na iznikloj pšenici i ozimom ječmu, a velika je njihova koncentracija-brojnost i na lucerištima. Naime, djeteline sadrže dovoljne količine hranjivih sastojaka kao što su proteini zbog čega su u ovom razdoblju one privlačne poljskim glodavcima. Oprez se savjetuje i proizvođačima povrća jer glodavci rado oštećuju posijano sjeme povrća koje se tradicionalno koncem godine počinje sijati u svrhu proizvodnje presadnica povrća. Velike štete čine i u rasadnicima jer u nedostatku hrane uništavaju korijen i prizemne dijelove mladih sadnica. Opasnost prijeti i seoskim domaćinstvima od brojnih bakterijskih i virusnih bolesti koje prenose ovi štetni glodavci.

Suzbijanje štetnih glodavaca najpoželjnije je obaviti kombiniranjem agrotehničkih zahvata (oranje, tanjuranje tla) i primjenom odgovarajućih rodenticida. Stoga upozoravamo vlasnike nasada da pregledaju svoje proizvodne površine i provjere aktivnost rupa tj. skloništa glodavaca. Radi razlikovanja zaposjednutih od napuštenih otvora skloništa korisno ih je nagaziti i nakon 48 sati utvrditi te obilježiti one ponovno otvorene. Ukoliko su rupe aktivne mogu se od gotovih mamaca  koristiti Brodilon mamac ili pelete, Rodexion pelete, Ratimor pelete, Ratimor žitni mamac ili Gardentop svježi mamac. Mamce treba stavljati u razmacima od 10-14 dana sve do prestanka uzimanja, pojave aktivnih otvora i šteta.

Navedeni preparati (mamci) ne smiju se ostavljati na površini tla već se trebaju postavljati isključivo u aktivne otvore i zatrpavati, a sve zbog mogućih nepoželjnih trovanja divljači i ptica zbog čega je prije njihove primjene potrebno pročitati uputu priloženu uz sredstvo.

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 

 

 

u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU HNŽ i ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDU ZHŽ

 

Mostar, 22.11.2010.

 

Obavijest voćarima

Nasade koštićavog voća (breskve, nektarine, trešnje, višnje, marelice i šljive) potrebno je nakon opadanja lišća tretirati bakrenim pripravcima u cilju suzbijanja uzročnika šupljikavosti i kovrčavosti lista, bolesti sušenja cvjetova i grančica te rogača na šljivama. Osim toga, pravodobnim jesenskim tretiranjem umanjuje se mogućnost pojave sve učestalijih bakterioza, poput bakterijskog raka koštićavih voćaka koji može uzrokovati postupno sušenje cijelih voćnih nasada. Do zaraze dolazi u jesen, u vrijeme opadanja lišća kroz lisne ožiljke zbog čega tretiranje koštićavog voća treba izvršiti čim vremenske prilike to i dopuste, pripravcima na osnovi bakra: Bordoška juha, Kocide DF, Champion 50 WG, Nordox 75 WG, Cuprablau Z.

 

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača i uz utrošak velike količine škropiva!

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR  

 

 

 

u suradnji sa  ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ  i ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDU ZHŽ

Mostar, 01.09.2010.

Obavijest maslinarima

Paunovo oko (Cycloconium  oleaginum) najraširenija je gljivična bolest na maslini. Prisutna je u svim područjima Hercegovine gdje se uzgaja maslina. Riječ je o ekonomski najštetnijoj bolesti masline jer  dovodi do djelomične ili potpune defolijacije stabala (otpadanja lišća). Bolest najčešće napada lišće na donjim dijelovima krošnje. Zbog ubrzanog otpadanja lišća urod takvih maslinika vrlo je mali ili gotovo nikakav, a kao dugoročnu posljedicu imamo slabljenje kondicijskog stanja stabala maslina. Posebice je osjetljiva sorta Oblica koja je i najzastupljenija u Hercegovini.

Stoga upozoravamo vlasnike nasada maslina kako je krajnje vrijeme za preventivno tretiranje rodnih maslinika protiv uzročnika bolesti paunovog oka. Preporučamo primjenu nekog od bakrenih pripravaka (Nordox 75 WG, Cuprablau Z, Neoram WG i sl.) i to najmanje 56 dana prije berbe maslina. Mladi, nerodni nasadi maslina mogu se tretirati i u nešto kasnijim terminima.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR  

 

u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ i ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDU ZHŽ

Mostar, 19.07.2010.

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogoduju pojavi i širenju pepelnice. U nasadima u kojima je prisutna pepelnica preporučujemo koristiti fungicid kao što su: Falcon 460 EC, Crystal KS, Postalon SC, Karathane EC, a u nasadima u kojima nema pepelnice  mogu se koristiti fungicidi: Collis ili Stroby WG, Vivando KS, Talendo EC, Domark 40 ME, Sabithane, Nativo 75 WG, Folicur 250.

U zaštiti protiv plamenjače koristiti pripravke koji u sastavu imaju bakar radi što učinkovitije zaštite bobica i peteljkovine grožđa. Stoga preporučamo  korištenje pripravaka kao što su: bordoške juhe, Nordoxa 75 WG, Neorama WG, Championa ili Bakreni antracol WP-63.

Bakreni pripravci se ne miješaju sa gore navedenim pripravcima za pepelnicu.

Na sortama koje su osjetljive i sklone sivoj plijesni, uporabite jedan od botriticida: Teldor 500 SC, Cantus WG, Mytos SC, Botril 300 SC ili Switch 62,5 WG.

Pri izboru pripravaka prednost treba dati onima koji su tijekom vegetacije najmanje korišteni, tj. pripravci iz iste kemijske skupine mogu se koristiti najviše 2- 3 puta tijekom jedne vegetacije.

Naglašavamo vinogradarima da zbog izuzetno visokih temperatura zaštitu izvrše u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.

 Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 u suradnji sa Zavodom za poljoprivrednu službu i zaštitu bilja HNŽ, Zavodom za poljoprivredu ZHŽ i Sektorom za poljoprivredu MPŠV HBŽ

 Mostar, 01.07.2010.

Obavijest poljoprivrednicima

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L.) predstavlja vrlo opasan korov koji je prisutan u našim krajevima. Poznata je i pod nazivom partizanka, limundžik ili fazanka.

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja vrlo brzo raste, obično do 150 cm visine a čije sjeme zadržava klijavost i do 40 godina. Stabljika joj je razgranata, četvrtastog presjeka i obrasla je dlačicama. Listovi su joj naspramni, jajoliki, dlakavi i višestruko perasto dijeljeni. Cvjetovi su žućkaste boje, skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhovima stabljike i bočnih grana. Ambrozija niče polovicom travnja dok s cvatnjom počinje sredinom srpnja. Cvatnja traje sve do početka prvih mrazeva.

Ambrozija proizvodi pelud u velikim količinama i jedna biljka godišnje može proizvesti do stotinu milijuna zrnaca peludi koja zbog svoje dobre aerodinamičke građe može putovati zrakom i na udaljenosti od 300 km. A pelud ambrozije je jedan od najjačih poznatih alergena. Klasični simptomi alergijskog rinitisa su kihanje, curenje nosa, svrbež kože i sluznice te pojačano suzenje očiju. Kao čest problem uz alergijsku hunjavicu razvija se i astma.

Stoga apeliramo na poljoprivrednike kao i vlasnike odnosno korisnike voćnjaka, vrtova i sličnih površina da unište ovaj opasni korov dok još nije počela cvatnja ambrozije. Kada je riječ o uočenim pojedinačnim biljkama ili manjim površinama ambroziju je najpoželjnije uništavati čupanjem cijele biljke zajedno s korijenom. Na većim površinama preporuča se košnja biljaka tik iznad tla (do 5 cm od zemlje), a što treba uraditi prije cvatnje ambrozije. Naime, nipošto se ne smije dozvoliti da se biljka rascvjeta i stvori sjeme jer se na taj način nastavlja širenje ambrozije i u narednoj godini. Velike površine i površine pod poljoprivrednim kulturama po mogućnosti treba tretirati odgovarajućim herbicidima dozvoljenim za tu namjenu. Ipak, kao ekološki najprihvatljivija mjera podrazumijeva se održavanje površina u nezakorovljenom stanju.

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR  

 

u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ i UPS „Korijen"

Mostar, 24.06.2010.

Obavijest vinogradarima

Nestabilne vremenske prilike koje su vladale proteklih dana pogodovale su razvoju peronospore. Zbog intenzivnog porasta vinove loze ali i velikih količina oborina preporučujemo ponovno primjenu sistemičnih fungicida: Galben F, Baldo F, Ridomil Gold Combi 45 WG, Rival, Mikal Flash, Alonso ili Winner. Ukoliko su u vinogradu vidljivi simptomi plamenjače tada prednost treba dati pripravcima poput: Acrobat MZ, Forum Star, Curzate F ili Melody duo WP, s tim da u tom slučaju treba smanjiti razmake između tretiranja na 7-10 dana.

Za zaštitu protiv pepelnice preporučujemo: Crystal KS, Collis,  Falcon EC 460, Postalon 90 SC, Vivando, Nativo, Talendo ili Stroby WG. Osim navedenih moguće je primijeniti Topas 100 EC, Folicur EW 250, Punch 10 EW i sl., ali uz dodatak močivog sumpora (Chromosul 80, Kossan WG, Kumulus DF, Thiovit Jet). Kod izbora fungicida voditi računa da se kroz vegetaciju izmjenjuju pripravci s različitim mehanizmom djelovanja.

Zbog velike količine oborina i sparnog vremena za zaštitu grozdova od sive plijesni potrebno je primijeniti i jedan od botriticida: Teldor SC 500, Mythos, Botril 300 SC, Cantus ili Chorus 75 WG.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest povrćarima

Promjenljivo vrijeme s izmjenom kišnih i sunčanih dana pogoduje pojavi bolesti na povrću. Čim vremenske prilike dopuste potrebno je provesti zaštitu povrća uzgajanog na otvorenom. Pošto se pojedine povrtne kulture već nalaze u fazi plodonošenja moramo paziti na izbor pripravaka obzirom na karencu. U zaštiti krumpira, rajčice i krastavaca od plamenjače može se koristiti Revus SC čija karenca iznosi 3 dana odnosno Quadris čija karenca za rajčicu i krastavce iznosi 3 dana. U slučaju pojave lisnih uši uporabiti pripravke kraće karence poput: Mospylan SP 20 (karenca 3 dana za krastavce, 7 dana za papriku), Actara 25 WG (karenca 7 dana za papriku, rajčice i krastavce) ili Calypso SC 480 (karenca-3 dana za krastavce i lubenicu, 4 dana za rajčicu a 7 dana za papriku).

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

u suradnji sa Sektorom za poljoprivredu MPŠV HBŽ

Mostar, 17.06.2010.

Obavijest voćarima

Prema najavama meteorologa u narednom periodu moguća je pojava lokalnih oborina zbog čega je u nasadima jabuka potrebno izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti jednim od površinskih fungicida: Delan 700 WDG, Delan 500 SC, Dithane M-45, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Pinozeb M-45, Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Polyram DF, Stoper i sl. Za suhog vremena razmaci između prskanja mogu biti nešto duži, s tim da nakon oborina zaštitu treba ponoviti  jer navedene kontaktne pripravke kiša ispere s tretiranih biljnih dijelova.

Navedenim pripravcima moguće je dodati i fungicide na osnovi sumpora radi suzbijanja pepelnice (Thiovit Jet, Chromosul 80, Kumulus DF) ili se u tu svrhu pak mogu upotrijebiti strobilurinski fungicidi poput Stroby WG, Zato 50 WG ili Zato Plus koji pružaju preventivnu zaštitu od uzročnika obje navedene bolesti. Ako se koriste fungicidi na osnovi sumpora tretiranje jabuka treba obaviti kada su temperature ispod 25 0C.

Ukoliko je proteklo više od dva tjedna od zadnje zaštite protiv jabučnog savijača savjetujemo proizvođače jabuka da zaštite svoje nasade od ovog štetnika jednim od slijedećih pripravaka: Reldan 40 EC, Rely 40, Lino, Pirinex 250 ME dajući prednost pripravcima koji su najmanje puta korišteni. Na terenu je zabilježen i porast populacije crvenog voćnog pauka za čije suzbijanje se koriste akaricidi: Vertimec 018 EC, Kraft (uz dodatak Bijelog ulja), Acarstin 600, Demitan, Ortus 5 SC.

Ukoliko se koristi Bijelo ili neko drugo mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest povrćarima

U narednim danima potrebno je izvršiti zaštitu povrća uzgajanog na otvorenom. Rajčicu je potrebno preventivno zaštititi od uzročnika plamenjače a za što se mogu koristiti pripravci poput: Daconil 720 SC, Ridomil MZ, Revus, Pergado MZ, Melody duo, Baldo M, Galben M, Cuprablau Z. Krastavce je nužno zaštititi od plamenjače (Previcur energy, Previcur 607 SL, Proplant, Revus, Topic, Aliette Flash) i pepelnice (Rubigan EC, Baycor WP 25, Systhane 12 E, Fond 12 E). Umjesto navedenih može se upotrijebiti pripravak Quadris čija je karenca 3 dana, a koji kod krastavaca ujedno djeluje i na uzročnika plamenjače i pepelnice. Za preventivnu zaštitu salate od uzročnika plamenjače tretiranje se može izvršiti jednim od fungicida: Topic, Avi ili Aliette flash te zaštita luka od plamenjače pripravcima poput: Bakreni antracol WP, Cuprocaffaro 50 WP, Antracol WP 70.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU HNŽ i ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDU ZHŽ

Mostar, 16.06.2010.

Obavijest vinogradarima

Prema prognozama meteorologa u narednom periodu možemo očekivati kišovito i nestabilno vrijeme, zbog čega je vinovu lozu nužno adekvatno zaštititi od plamenjače, pepelnice i botritisa. Pošto se vinova loza nakon cvatnje nalazi u iznimno osjetljivom razvojnom stadiju zaštita njenih nasada zahtijeva veliku pozornost pa je u tu svrhu potrebno koristiti sistemične fungicide.

Za suzbijanje plamenjače može se koristiti jedan od fungicida koji osim sistemične komponente sadržava i folpet a koji djeluje stopirajuće na rani botritis: Galben F, Baldo F, Ridomil Gold Combi 45 WG, Rival, Mikal Flash ili Winner. U vinogradima gdje su već vidljivi simptomi plamenjače (uljne pjege s vidljivom bijelom prevlakom na naličju lista) prednost treba dati fungicidima poput: Acrobat MZ, Forum Star ili Melody duo WP.

U zaštiti protiv pepelnice može se primijeniti jedan od fungicida: Crystal KS, Falcon EC 460, Postalon 90 SC, Vivando, Nativo, Talendo ili Stroby WG. Osim navedenih moguće je primijeniti Topas 100 EC, Folicur EW 250, Punch 10 EW i sl. ali uz dodatak močivog sumpora (Chromosul 80, Kossan WG, Kumulus DF, Thiovit Jet). Pošto se primarne infekcije botritisom ostvaruju već pri završetku cvatnje vinove loze (gljivica se naseljava na dijelove cvata) u ovoj fazi u zaštiti treba primijeniti i jedan od botriticida: Teldor SC 500, Mythos, Botril 300 SC, Cantus ili Chorus 75 WG.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest povrćarima

U narednim danima potrebno je izvršiti zaštitu povrća uzgajanog na otvorenom. Rajčicu je potrebno preventivno zaštititi od uzročnika plamenjače a za što se mogu koristiti pripravci poput: Daconil 720 SC, Ridomil MZ, Revus, Pergado MZ, Melody duo, Baldo M, Galben M, Cuprablau Z. Krastavce je nužno zaštititi od plamenjače (Previcur energy, Previcur 607 SL, Proplant, Revus, Topic, Aliette Flash) i pepelnice (Rubigan EC, Baycor WP 25, Systhane 12 E, Fond 12 E). Umjesto navedenih može se upotrijebiti pripravak Quadris čija je karenca 3 dana, a koji kod krastavaca ujedno djeluje i na uzročnika plamenjače i pepelnice. Za preventivnu zaštitu salate od uzročnika plamenjače tretiranje se može izvršiti jednim od fungicida: Topic, Avi ili Aliette flash te zaštita luka od plamenjače pripravcima poput: Bakreni antracol WP, Cuprocaffaro 50 WP, Antracol WP 70.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDU ZHŽ

 

Mostar, 10.06.2010.

Obavijest vinogradarima

U većini hercegovačkih vinograda vinova loza je završila sa cvatnjom te ulazi u fazu porasta bobica i formiranja grozda. Kako su proteklih dana, ovisno o lokalitetu, zabilježene velike količine oborina uz povoljne temperaturne prilike ostvareni su parametri za razvoj plamenjače i ranu pojavu sive plijesni u vinogradima.

Stoga u ovoj fenofazi, vinovu lozu trebamo štititi od plamenjače, pepelnice i sive plijesni, tri najznačajnije bolesti vinove loze. Pošto se radi o kritičnoj fazi u zaštiti vinove loze (mlade bobice vrlo su osjetljive) zaštitu treba obavljati pripravcima sistemičnog djelovanja. U tu svrhu možemo se odlučiti za jednu od preporučenih kombinacija pesticida:

-Pergado MZ + Thiovit Jet + Topas 100 EC

-Acrobat MZ + Crystal

-Antracol Combi  WP 76 + Postalon 90 SC

-Ridomil Gold MZ 68 WG + Vivando

-Rival + Chromosul 80 + Rubigan EC

-Revus MZ + Collis

-Curzate F + Cosavet DF + Systhane 24 E

U cilju zaštite vinove loze od sive plijesni, osobito kod osjetljivih sorata, potrebno je već nakon cvatnje izvršiti tretiranje u zoni grožđa jednim od pripravaka: Switch 62,5 WG, Kidan, Lupo, Sumilex 50 FL, Pyrus 400 SC, Mythos, Cantus ili Chorus 75 WG.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest proizvođačima krumpira

Zbog ostvarenih infekcija i nestabilnih klimatskih prilika potrebno je ponovno obaviti zaštitu nasada krumpira protiv plamenjače. U tu svrhu poželjno je koristiti jedan od sistemičnih pripravaka: Ridomil gold MZ 68 WP, Acrobat MZ, Melody duo WP 66,75, Equation pro, Galben-M ili Baldo M. Osim toga, na terenu je zabilježena velika pojava ličinki krumpirove zlatice zbog čega je u cilju suzbijanja ličinki i odraslih oblika potrebno upotrijebiti jedan od insekticida: Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Magnum 200 SL, Actara 25 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG ili Regent WG.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ i UPS „Korijen"

 

Mostar, 27.05.2010.

Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze na lokalitetima s južnim ekspozicijama i lakšim tlima već su počele s cvatnjom, dok kod drugih sorti to očekujemo u nekoliko narednih dana. Cvatnja je najosjetljivija fenofaza razvoja vinove loze i ovisno o klimatskim prilikama traje od 12 do 20 dana. Prirast mladica i lisne mase vrlo je intenzivan zbog čega većina vinogradara trenutno obavlja pljevidbu kojom se uklanjaju «zaperci» i suvišno lišće, s ciljem stvaranja povoljnijih uvjeta za oplodnju.

U ovoj fenofazi razvoja, vinovu lozu trebamo štititi od plamenjače i pepelnice dvije najznačajnije bolesti vinove loze. Zaštita vinove loze pred cvatnju obavlja se pripravcima sistemičnog djelovanja koji moraju štititi vinovu lozu do završetka cvatnje. Stoga za ovo prskanje vinogradarima preporučujemo da izaberu jednu od sljedećih kombinacija pripravaka koje suzbijaju obje navedene bolesti:

Ridomil Gold MZ 68 WG + Thiovit Jet + Topas 100 EC

                                    ili

Revus MZ  +  Collis                        

                                    ili

Acrobat + Crystal

                                    ili

Antracol combi + Postalon 90 SC

                                    ili

Rival + Chromosul 80 + Rubigan EC

                           ili

Fantic F + Sabithane

 Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ i UPS „Korijen"

Mostar, 20.05.2010.

Obavijest vinogradarima

Na širem području Hercegovine nastavilo se nestabilno vrijeme praćeno oborinama a što je pridonijelo ispiranju kontaktnih zaštitnih sredstava sa trsova vinove loze. S postupnim stabiliziranjem klimatskih prilika i rastom temperatura stvoriti će se povoljniji uvjeti za razvoj bolesti. Stoga savjetujemo vinogradarima da ponovno zaštite svoje nasade od plamenjače jednim od pripravaka: Rival, Winner, Mikal flash, Ridomil Gold  MZ 68, Pergado MZ, Melody duo WP ili Profiler. Protiv pepelnice može se koristiti pripravak: Crystal KS, Stroby DF ili Karathane EC. Umjesto ranije navedenih, u zaštiti vinograda mogu se koristiti i pripravci koji imaju djelovanje na plamenjaču i na pepelnicu, poput fungicida: Quadris ili Eclair 49 WG.

Pošto se u narednim danima očekuje pojava prvih gusjenica grožđanih moljaca, na onim lokalitetima gdje ima problema s ovim štetnicima, prilikom zaštite vinove loze treba koristiti jedan od insekticida: Karate Zeon, Decis 1,25 EC, Rotor 1,25 EC. Na lokalitetima gdje su uočena odložena jaja grožđanih moljaca preporučuje se primjena biotehničkih pripravaka poput Match EC 050, Insegar 25 WP, Nomolt ili Runner 240 SC, s tim da se loza tretira neposredno pred izlazak gusjenica iz odloženih jaja.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest proizvođačima krumpira

Rane i srednje rane sorte krumpira su u fazi neposredno pred cvatnju kada se obvezno provodi zaštita protiv plamenjače, koja ako se ne suzbije može za kratko vrijeme u potpunosti uništiti urod krumpira. Za zaštitu krumpira od plamenjače u ovoj fazi  koriste se pripravci sistemičnog djelovanja, a proizvođači mogu koristiti: Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ 68 WG, Revus  ili Melody duo WP.

Na listovima krumpira već ima ličinki i odraslih krumpirove zlatice tako da se i ona mora suzbijati, a od pripravaka može se koristiti Actara 25 WG, Boxer 200 SL, Confidor SL 200, Dali ili neki drugi insekticid koji ima dozvolu za suzbijanje krumpirove zlatice.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!


ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ i UPS „Korijen"

Mostar, 14.05.2010.

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta mladica koje imaju dovoljno razvijenog lišća preko kojeg se može ostvariti infekcija. Kako bi zaštitili novonastale izboje od zadnjeg tretiranja, a s obzirom na nastavak nestabilnog vremena savjetujemo vinogradarima da ponovno obave zaštitu svojih nasada čim to vremenske prilike omoguće. U tu svrhu preporučamo korištenje pripravaka sistemičnog djelovanja poput Ridomil gold combi 45 WG, Rival, Winner, Mikal flash, Attila, Alonso, Galben F ili Baldo F. Za zaštitu od pepelnice potrebno je dodati jedan od pripravaka na osnovi sumpora (Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Cosavet DF) odnosno na osjetljivim lokacijama za pepelnicu prednost treba dati pripravcima kao što su Stroby WG ili Crystal KS.

U vinogradima je putem postavljenih ferotrapova zabilježen let pepeljastog grozdovog moljca ali za sada nema potrebe za primjenom insekticida. Naime, rok za tretiranje bit će objavljen u narednim preporukama. Podsjećamo vinogradare i na važnost suzbijanja korova a što se može učiniti herbicidima na osnovi glifosata (Cidokor, Herbocor, Herkules 480 SL, Clinic, Ouragan system 4). Prskanje se obavlja samo u starijim nasadima i to nakon povezivanje vinove loze. Tretiranje vršiti u danima bez oborina i vjetra.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest voćarima

Mlade nasade bresaka i nektarina potrebno je zaštititi od napada breskvinog savijača i breskvinog moljca čije gusjenice u ovom razdoblju oštećuju mlade izboje uzrokujući njihovo sušenje. U tu svrhu koriste se pripravci Chromogor 40, Rogor 40, Calypso SC 480, Reldan 40 EC ili Rely 40. Osim toga, potrebno je preventivno zaštititi nasade koštićavog voća od uzročnika šupljikavosti lišća jednim od slijedećih pripravaka: Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Stoper ili Polyram DF. Voditi računa o karenci pripravaka ukoliko se koristite u zaštiti na ranim sortama trešnje!

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!


ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

u suradnji sa Zavodom za poljoprivrednu službu i zaštitu bilja HNŽ, Zavodom za poljoprivredu ZHŽ i Sektorom za poljoprivredu MPŠV HBŽ

 Mostar, 13.05.2010.

 Obavijest za poljoprivrednike

Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) predstavlja značajnog štetnika poljoprivrednih kultura koji je već prisutan na ograničenom području Federacije BiH. Iako nosi naziv duhanov, dotični štetnik je polifag odnosno napada preko 500 različitih biljnih vrsta. Prvenstveno je prisutan na povrtnim kulturama i ukrasnom bilju, posebice na rajčici, paprici, patlidžanu, krastavcima, krizantemama, begonijama, hibiskusu, gerberima i gloksinijama koji slove kao glavne biljke domaćini. Najčešće se širi sadnim materijalom. Glavni krivac za njegovo brzo širenje je cvjetna biljka koje se zove božićna zvijezda. Duhanov štitasti moljac već je rasprostranjen u proizvodnim područjima Hercegovačko-neretvanske i Zapadno-hercegovačke županije, kako u zaštićenom prostoru tako i na otvorenom. Štetnik ima nekoliko generacija godišnje, a tipičan simptom koji se pojavljuje na napadnutim biljkama ogleda se u pojavi brojnih klorotičnih pjega na lišću i plodovima. Pjege su praćene pojavom medne rose tako da se na napadnutim biljnim dijelovima vrlo brzo naseljavaju gljive čađavice koje smanjuju fotosintezu ali i umanjuju tržnu vrijednost kako plodova tako i uzgajanih dekorativnih cvjetnih vrsta. Osim izravnih šteta duhanov štitasti moljac je važan štetnik jer je vektor (prenositelj) preko 60 različitih virusa koji izazivaju oboljenja a koji mogu umanjiti prinos uzgajanih biljaka i do 100 %.

Duhanov štitasti moljac je sitan insekt duljine do 1 mm. Bijele je boje i nalikuje sitnom leptiriću. Tijelo i krila su mu prekriveni bijelim do slabo žućkastim voštanim prahom. Jaja su nakon odlaganja bijele boje i kruškolikog su oblika da bi kasnije, prije izlaska odraslog oblika, postala smeđa. Ženka za svog života, čija duljina ovisi o temperaturi, položi prosječno 160 jaja. Embrionalni razvoj traje 5-10 dana nakon čega iz jaja izlazi ličinka koja je kratko pokretna. Nakon određenog vremena ličinka se pričvrsti za list i ne kreće se. Tek izišla ličinka nalik je na štitastu uš. Ovaj štetnik primarne štete čini u stadiju ličinke i imaga sisanjem biljnih sokova.

Kako bi se smanjile moguće štete u povrću i cvijeću od duhanovog štitastog moljca te kako bi se onemogućilo njegovo daljnje širenje neophodno je provođenje slijedećih mjera. Prije svega bitna je stroga kontrola biljnog materijala iz uvoza na prisutnost štetnika na graničnim prijelazima. Proizvođači pak trebaju voditi računa o sadnji zdravog sadnog materijala kao i o uzgoju povrtnih i cvjećarskih kultura u odvojenim objektima. Posebice je nužno uništavanje korova unutar i oko plastenika te općenito oko proizvodnih površina iz razloga što su korovi alternativni domaćini ovog štetnika. Nadalje potrebno je voditi računa o izbalansiranoj gnojidbi biljaka, provoditi zalijevanje nasada sustavom „kap po kap", uništavati biljne ostatke neposredno nakon završenog proizvodnog ciklusa. Osim toga nužno je unutar plastenika i staklenika postaviti žute ljepljive ploče koje služe za praćenje pojave i leta ovog štetnika, te je potrebno kontinuirano pregledavanje naličja listova uzgajanih biljaka te otkidanje i uništavanje donjih, starijih listova biljaka zaraženih ličinkama štetnika tijekom vegetacije. Vlasnici zaštićenih objekata poput plastenika i staklenika trebaju postaviti dvostruka ulazna vrata na objekte te instalirati insect-proof mreže na sve ventilacijske otvore plastenika i staklenika. Kemijske pak mjere podrazumijevaju primjenu insekticida na osnovi imidakloprida (Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Magnum 200 SL, Dali) za folijarno tretiranje rajčice i krastavca (konc. 0,075 %) te ukrasnog bilja (konc. 0,1 %), acetamiprida (Mospilan 20) za folijarno tretiranje rajčice, krastavca i paprike (konc. 0,025 %) te ukrasnog bilja (konc. 0,04 %), tiametoksama (Actara 25 WG) za folijarno tretiranje rajčice i krastavca u količini 200-400 g/ha te prskanje površine tla u trake ili brazde prije presađivanja paprike uz inkorporaciju u količini 400 g/ha.

U slučaju da proizvođači posumnjaju na prisutnost ovog štetnika mogu izvijestiti Federalni agromediteranski zavod Mostar koji će obaviti službeni pregled, daljnje praćenje i dati preporuke za saniranje stanja.


ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 u suradnji sa Sektorom za poljoprivredu MPŠV HBŽ

Mostar, 10.05.2010.

Obavijest voćarima

U prošlom tjednu nastavak nestabilnog vremena pogodovao je novim infekcijama uzročnikom krastavosti jabuke zbog čega i dalje preporučamo primjenu sistemičnih pripravaka kao što su: Score 250 EC, Anvil 5 SC, Punch 10 EW ili Baycor WP 25 u kombinaciji s jednim od kontaktnih pripravaka kao što su Dithane M-45, Star 80 WP ili Polyram DF. Navedeni pripravci djelovati će ujedno i na pepelnicu čije nove infekcije treba spriječiti na mladim listovima. Važan je i redoviti pregled stabala jabuka na kojima se u ovoj fazi vizualnim putem lako uočavaju zaraženi izboji koje mehanički treba odstraniti i ukloniti iz nasada.

Slično jabukama, zbog loših klimatskih prilika potrebno je ponovno obaviti zaštitu nasada koštićavog voća jednim od pripravaka Captan WP 50, Stoper ili Merpan 80 WDG. Pošto je na terenu zabilježena velika pojava lisnih ušiju preporuča se primjena jednog od insekticida Boxer 200 SL, Confidor SL 200, Mospilan 20 SC, Calypso SC 480 ili Actara 25 WG.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest povrćarima

Presađivanje povrtnih kultura na otvorenom je, u ovisnosti od lokaliteta, u tijeku ili je pak završeno. Tjedan dana nakon sadnje potrebno je zaštititi presadnice rajčice, paprike, krastavaca i ostalog povrća sistemičnim fungicidima Galben M, Baldo M ili Fantic M odnosno u svrhu zaštite upotrijebiti kombinaciju dva pripravka i to: Dithane M-45 + Actara 20 WG ili Star 80 WP + Boxer 200 SL. Osim toga, potrebno je izvršiti zaštitu nasada krumpira jednim od predloženih fungicida: Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Dithane M-45, Polyram DF, Cuprablau Z ili Quadris. Proizvođačima luka savjetujemo da putem žutih ljepljivih ploča prate let lukove muhe odnosno da prate pojavu ličinki lukove muhe. Ukoliko postoji potreba za suzbijanjem njenih ličinki, luk treba prskati ili zalijevati jednim od insekticida Chromogor 40, Rogor 40, Perfekthion, Zagor ili Sistemin E-40. Primjena navedenih insekticida nije dozvoljena na mladom luku.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!


ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA I  UPS „KORIJEN"

Mostar, 07.05.2010.

Obavijest vinogradarima

Nestabilne klimatske prilike u kojima se kratkotrajne oborine smjenjuju s toplim vremenom pogoduju razvoju gljivičnih bolesti. Pošto se vinova loza nalazi u fazi intenzivnog porasta a meteorolozi i u narednim danima predviđaju promjenljive vremenske prilike savjetujemo vinogradarima da obave zaštitu svojih nasada čim to bude moguće.

U tu svrhu preporučamo slijedeće fungicide: Star 80 WP + Sumpor SC 80, Polyram DF + Stroby WG, Antracol WP 70 + Thiovit jet, Rival + Chromosul 80, Mikal flash + Kumulus DF, Alonso + Cosavet DF.

U vinogradima u kojima su zamijećena oštećenja od lozinih grinja potrebno je koristiti pripravke za njihovo suzbijanje kao što su Demitan ili Acarstin 600.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest voćarima

Pošto nestabilno vrijeme pogoduje novim infekcijama nasade jabuka uputno je zaštititi uporabom jednog od navedenih pripravaka: Score 250 EC, Baycor WP 25, Indar 5W ili Punch 10 EW u kombinaciji s kontaktnim pripravcima na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Star 80 WP) ili metirama (Polyram DF). Navedene kombinacije će osim na uzročnika krastavosti ploda djelovati i na pepelnicu.

Pored toga u nasadima jabuka gdje je zabilježen masovni let i odlaganje jaja jabučnog savijača treba izvršiti tretiranje insekticidima: Match EC, Nomolt SC ili Runner EC odnosno nakon uočavanja lisnih ušiju pripravcima Boxer 200 SL, Confidor 200 SL, Actara  20 WG, Mospilan 20 SC ili Calypso SC 480.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest povrćarima

Sadnja presadnica povrća je, u ovisnosti od lokaliteta, u tijeku ili je pak završena. Tjedan dana nakon sadnje potrebno je zaštititi presadnice rajčice, patlidžana, krastavaca, lubenice, dinje i kupusnjača. U tu svrhu predlažemo kombinaciju dva pripravka i to: Daconil + Karate zeon ili Dithane M-45 + Actara 20 WG. Osim toga, potrebno je izvršiti zaštitu nasada krumpira jednim od predloženih fungicida: Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Dithane M-45, Polyram DF, Cuprablau Z ili Quadris.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

 


ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR  

 u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDU ZHŽ

 Mostar, 30.04.2010.

 Obavijest vinogradarima

Za vikend meteorolozi najavljuju promjenu vremena praćenu oborinama. Vinova loza nalazi se u fenofazi pojave listića (D-E) a na pojedinim lokalitetima u fenofazi F (veličina izboja 10- 15 cm). Stoga prije navedenih oborina treba obaviti preventivnu zaštitu vinove loze s jednim od navedenih pripravaka: Dithane M-45, Rival, Polyram DF, Delan 700 WDG ili Antracol WP 70. Primjenom navedenih pripravaka protiv plamenjače vinova loza se štiti i od crne pjegavosti. Istodobno s navedenim pripravcima mogu se koristiti sredstva na osnovi sumpora Chromosul 80, Thiovit Jet ili Kumulus DF koji, osim djelovanja na pepelnicu, imaju popratno djelovanje na grinje vinove loze.

Obavijest voćarima

Pošto su oborine prethodnih dana pogodovale novim infekcijama i razvoju zaraze uzročnikom krastavosti plodova jabuke preporučujemo zaštitu nasada jabuke pripravcima s kurativnim djelovanjem: Score 250 EC, Baycor WP 25 ili Systane 12 E u kombinaciji s jednim od kontaktnih pripravaka Dithane DG neotec, Star 80 WP, Polyram DF ili Captan 50 WP. Pored toga u nasadima jabuka gdje je zabilježen masovni let i odlaganje jaja jabučnog savijača treba izvršiti tretiranje insekticidima: Match EC, Nomolt SC ili Runner EC.

Nasadi jagoda nalaze se u fenofazi pune cvatnje i formiranja plodova, a stvoreni su uvjeti za razvoj sive plijesni i sive pjegavosti lista. Stoga preporučujemo uporabu pripravka Euparen multi 50 WP, Euparen multi WG 50, Switch 62,5 WG, Signum ili Teldor SC 500, pazeći na karencu koje se treba strogo pridržavati.

Preporučamo i zaštitu koštićavog voća uporabom pripravka Captan WP 50, Merpan 80 WDG ili Polyram DF, kao i pregled na napad lisnih ušiju koje su ovom periodu prisutne u većini voćnih nasada. Za suzbijanje lisnih ušiju poželjno je koristiti insekticide Boxer 200 SL, Confidor SL 200 ili Actara 25 WG.

Sve navedene pripravke treba koristiti prema uputi proizvođača!

 


ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ i UPS "Korijen"

Mostar, 09.04.2010.

Obavijest vinogradarima

Vlasnici vinograda se upozoravaju da obave zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti, prvenstveno zbog činjenice kako meteorolozi najavljuju kišne oborine u danima vikenda. Takve vremenske prilike stvaraju povoljne uvjete za razvoj ove bolesti koja posljednjih godina čini velike štete u hercegovačkim vinogradima. Na položajima i na sortama koje se još uvijek nalaze u fazi vunastog pupa (stadij B) preporučamo pripravke na bazi bakra (Cuprablau Z, Bordoška juha, Champion, Neoram WG) dok na ranijim sortama i na lokalitetima na kojim se loza nalazi u stadiju pojave i razvijenih listića (stadij D-E) preporučamo neki od fungicida trgovačkog naziva: Daconil 720 SC, Antracol WP, Polyram DF, Star 80 WP, Dithane M-45, Delan 700 WDG. Kao preventivnu zaštitu od pepelnice i grinja moguće im je dodati pripravak na osnovi sumpora.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

 Obavijest voćarima

Vlasnici nasada jabuka trebaju obaviti zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti. Pošto se jabuke, ovisno o sortimentu i lokalitetu nalaze u fazi ružičastog pupa (stadij E) i početku cvatnje preporučamo korištenje preventivnih pripravka trgovačkog naziva Dodine S-65, Chromodin S-65 ili Delan 500 SC. U slučajevima da se tretiranje ne može pravodobno obaviti mogu se koristiti pripravci kao što su: Chorus 75 WG, Clarinet ili Indar 5 EW u kombinaciji s pripravkom na osnovi mankozeba (Star 80 WP, Dithane M-45, Cadillac 80 WP ili Mankozeb).

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

 


ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

u suradnji sa Sektorom za poljoprivredu MPŠV HBŽ

Mostar, 09.04.2010.

Obavijest voćarima-za koštićavo voće

Monilia laxa izaziva velike štete i onemogućava uzgoj pojedinih koštićavih voćnih vrsta uzrokujući sušenje cvjetova i grančica na kojim se pojavljuju rane koje smole. Simptomi se uočavaju u cvatnji ili neposredno nakon nje kada se na voćnim stablima i uočava intenzivno sušenje mladica sa cvjetovima. Ukoliko u vrijeme cvatnje imamo prohladno vrijeme praćeno oborinama i visokom relativnom vlagom možemo očekivati veliki broj osušenih mladica na jednom stablu. Uzročnik prezimi na osušenim granama i plodovima tzv. mumijama koje je stoga potrebno ukloniti kako bi se smanjio potencijal zaraze.

Pripravci dopušteni za suzbijanje paleži cvijeta i rodnih grančica koštićavog voća su: Signum DF, Teldor SC 500, Kidan SC, Lupo SC, Folicur WP 25 ili Bavistin FL.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Za proizvođače jabuka i krušaka:

Jabuke i kruške na području HBŽ na većini lokaliteta nalaze se u fazi „mišije uši" zbog čega se u cilju preventivne zaštite nasada još uvijek mogu koristiti neki od bakrenih pripravaka (Champion, Bordoška juha, Cuprablau Z, Neoram WG ili Modra galica), s tim da koncentraciju pripravka treba prilagoditi fenofazi jabuke i kruške u trenutku primjene.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

 


ODSJEK ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

 u suradnji sa ZAVODOM ZA POLJOPRIVREDNU SLUŽBU I ZAŠTITU BILJA HNŽ i UPS „KORIJEN"

 Mostar, 22.02.2010. godine

Obavijest za voćare i vinogradare

Zimska zaštita voćaka i vinove loze predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u trajnim nasadima. Naime, zimskim tretiranjem voćnjaka i vinograda u većoj mjeri smanjujemo intenzitet napada štetnika i pojavu biljnih bolesti tijekom vegetacije. Zimskim tretiranjem voćaka i vinove loze suzbijaju se lisne i štitaste uši, krvava uš, jabučni cvjetojed, jabučni, breskvin i šljivin moljac, kruškina buha, mrazovci, gubar i razni savijači te se umanjuje pojava kozičavosti, šupljikavosti i kovrčavosti lista te monilioze koštićavih voćnih vrsta tijekom vegetacije. Zimsko tretiranje namijenjeno je i preventivnoj zaštiti vinove loze od crne pjegavosti, pepelnice i plamenjače jer se na taj način uvelike umanjuje potencijal gljive i jačina primarnih infekcija.

Tretiranje se provodi pred kretanje vegetacije i ne smije se primijeniti kod voćnih vrsta koje su krenule s vegetacijom (rane sorte marelica, bajami i dr.). Za zimsko tretiranje koriste se bakreni pripravci (Cuprablau-Z, Champion, Bordoška juha, Modra galica, Nordox 75 WG i dr.) te mineralna ulja (Crveno ulje, Plavo ulje, Modro ulje i dr.). Tretiranje treba obaviti čim to vremenske prilike dopuste i to velikom količinom škropiva (kupanje), a sredstva treba koristiti prema uputama proizvođača.